room ul. Łobzowska 49, 31-139 Kraków
Przedszkole im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi
Plan dnia

Ramowy plan dnia

7:30 -8:30Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w grupie Wrzosowej wg zainteresowań dzieci.
08:30Rozchodzenie się dzieci do swoich grup, swobodne zabawy.
8:40 -9:00Przygotowanie do śniadania. Śniadanie (w swoich grupach) – wyrabianie nawyków
i czynności higienicznych  z samoobsługą.
9:00 -10:00Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wynikające z tygodniowego harmonogramu zajęć i aktywności dzieci,  katecheza, zajęcia rytmiczne,
język angielski.
10:00 -11:45 Praca z materiałem rozwojowym Montessori z zakresu:     ćwiczeń praktycznego życia     kształcenia zmysłów    edukacji językowej    edukacji matematycznej    wychowania kosmicznego. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze obserwacyjnym oraz stymulująco ? kompensacyjnym.
11:45 -12:00Jedzenie owoców.
12:00 -13:00Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.
13:00 -13:30Przygotowanie do obiadu. Obiad. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą.
13:30 -14:00Poobiedni odpoczynek ? relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek.
14:00 -15:00Zajęcia dodatkowe.
15:00 0 15:15Podwieczorek. Trening czystości.
15:15 -16:30Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.