room ul. Łobzowska 49, 31-139 Kraków
Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi
Warsztaty