room ul. Łobzowska 49, 31-139 Kraków
Przedszkole im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi
Opłaty


Wysokość opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin wynosi 1,14 zł.

Opłata za obiad wg stawki firmy cateringowej