room ul. Łobzowska 49, 31-139 Kraków
Przedszkole im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi
Kontakt

Przedszkole im. Św. Virginii CB
Katolickiego Centrum Edukacyjnego
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. Łobzowska 49
31 – 139 Kraków
Telefon: 12 346-22-02
604-658-547

Organ prowadzący: CARITAS Archidiecezji Krakowskiej

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 7:30 – 16:30