room ul. Łobzowska 49, 31-139 Kraków
Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi
Kontakt

Przedszkole im. Św. Virginii CB
Katolickiego Centrum Edukacyjnego
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. Łobzowska 49
31 – 139 Kraków
Telefon: 12 346 22 02, 604 358 547
E-mail: caritasmontessori@gmail.com

Organ prowadzący: CARITAS Archidiecezji Krakowskiej

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 7:30 – 16:30