room ul. Łobzowska 49, 31-139 Kraków
Przedszkole im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi
chevron_left
Pomóż mi zrobić to samemu
Maria Montessori
Zajęcie musi obudzić zaciekawienie, które angażuje osobowość
Maria Montessori
Wolność i dyscyplina to dwie strony tego samego medalu
Maria Montessori
Dziecko któremu poświecono więcej uwagi i opieki wyrasta na osobę silniejszą, bardziej zrównoważoną duchowo i energiczniejszą
Maria Montessori
Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju
Maria Montessori
Okres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy. Poprzez wychowanie trzeba go wykorzystać w każdy możliwy sposób. Straty tego czasu nie da się odnowić
Maria Montessori
Za każdym razem, zaistnieje polaryzacja uwagi, rozpoczyna się u dziecka proces zmian. Staje się spokojniejsze, inteligentniejsze, bardziej otwarte
Maria Montessori
Dziecko i dorosły to dwie rożne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale tak, że dziecko musi pomagać dorosłemu
Maria Montessori
chevron_rightNaszą misją jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie
z wartościami chrześcijańskimi. Ponadto poprzez realizację koncepcji pedagogicznej Marii Montessori wspieramy dziecko w indywidualnym rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania w duchu szacunku
i pokoju, a także kształcenia postaw ekologicznych oraz prozdrowotnych. Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły oraz szanującego innych ludzi i świat człowieka. Wspieramy dziecko
w rozwijaniu poczucia obowiązku i samodyscypliny opartej na wewnętrznym pragnieniu bycia samodzielnym i odpowiedzialnym. Pomagamy budować pozytywne podejście do nauki, poczucie porządku oraz koncentrację.

chevron_left
chevron_right