room ul. Łobzowska 49, 31-139 Kraków
Przedszkole im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi
Nasza kadra

Cała kadra pracująca w przedszkolu to ludzie, dla których dobro dziecka jest priorytetem, osoby z pasją, które świadomie dokonały wyboru swojej ścieżki zawodowej tak, aby ich praca związana była z dziećmi.
Wasze dzieci i nasz codzienny kontakt z nimi dają nam motywację do ciągłego uczenia się, doskonalenia swojego warsztatu pracy, zdobywania nowych umiejętności, do stawania się lepszymi nauczycielami i lepszymi ludźmi.

 • Katarzyna Krzaklewska – dyrektor przedszkola , nauczyciel Katechezy Dobrego Pasterza, nauczyciel rytmiki
 • Joanna Tarnawska – administracja
 • Anna Kanik – nauczyciel wychowawca grupy Wrzosowej
 • Arleta Bogdańska – nauczyciel wychowawca grupy Wrzosowej
 • Dominika Zwolska – nauczyciel wspomagający w grupie Wrzosowej
 • Barbara Machał – nauczyciel wychowawca w grupie Cytrynowej
 • Katarzyna Rewilak – nauczyciel wychowawca w grupie Cytrynowej oraz nauczyciel języka angielskiego
 • Joanna Gąsłowska – nauczyciel wychowawca w grupie Morelowej
 • Iwona Połeć – nauczyciel wychowawca w grupie Morelowej
 • Aneta Knapik-Majorek – logopeda, pedagog specjalny
 • Anna Froń – psycholog