room ul. Łobzowska 49, 31-139 Kraków
Przedszkole im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi
Praca własna

Praca własna to czas samodzielnego zdobywania wiedzy w odpowiednio przygotowanym otoczeniu. Spośród wielu materiałów dziecko wybiera te, które mu najbardziej odpowiadają oraz są bliskie jego zainteresowaniom. Podczas pracy własnej ważna jest zasada wolności i swobody działania. Dziecko wybiera materiał do pracy z działu praktycznego życia, kształcenia zmysłów, edukacji kosmicznej, edukacji językowej oraz edukacji matematycznej. Dziecko samodzielnie również wybiera miejsce do pracy. Tak rozumiana swoboda uczy dziecko decydowania, planowania pracy, przyzwyczajenia odpowiedzialności za jej organizację, przebieg i wykonanie.
Maria Montessori opisała kilka zasad pracy własnej, oto one:

  • nie przeszkadzaj innym w pracy
  • nie mów głośno
  • doprowadź każda pracę do końca
  • bądź rzetelny w samokontroli
  • nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku
  • staraj się pomagać innym w pracy
  • każda pomoc odstawiaj ba swoje miejsce

Bardzo ważna również w trakcie pracy własnej jest zasada wolności i swobody działania. Dzięki tej zasadzie dziecko może zredukować swoją zależność od dorosłych i rozwinąć własną autonomię.