room ul. Łobzowska 49, 31-139 Kraków
Przedszkole im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi
Zajęcia dodatkowe

Katecheza Dobrego Pasterza

W naszym przedszkolu prowadzona jest Katecheza Dobrego Pasterza. Jest to system katechez, których celem pierwszorzędnym jest prowadzenie do relacji z Bogiem, a nie jedynie przekazywanie wiedzy o Nim. Twórczyni tej metody ? Sofia Cavalletti ? oparła ją na zasadach pedagogiki Marii Montessori. Dziecko jest ?istotą duchową? otwartą na Boga. Poprzez obrazowe przedstawienie Słowa Bożego i znaków liturgicznych samo odkrywa nadprzyrodzoną rzeczywistość Boga i szuka z Nim kontaktu.

Dzieci rozważają Słowo Boże i pracują ze specjalnie przygotowanymi, oddziałującymi na zmysły materiałami. Bardzo ważny jest element ciszy. W każdej sali znajduje się ?kącik modlitewny?. Jest to stolik, przykryty obrusem w kolorze okresu liturgicznego jaki w danym momencie przeżywamy. Znajduje się na nim figurka Jezusa lub Krzyżyk, cytat z Pisma Świętego, świeże kwiaty, czasami różaniec. Dzieci mogą modlić się przy nim nie tylko na katechezie, ale również indywidualnie w ciągu całego dnia. Na katechezie w naszym przedszkolu staramy się pamiętać o jednej z podstawowych zasad Katechezy Dobrego Pasterza, która mówi że jedynym nauczycielem jest Jezus. Katecheta wraz z dziećmi słucha Jego głosu i stara się być Jego uczniem.

Rytmika

Głównym celem zajęć jest uwrażliwienie na muzykę poprzez wykorzystanie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i piosenek ze szczególnym uwzględnieniem tempa, dynamiki, rytmizacji, artykulacji. Zajęcia wzbogacane są elementami metod: Carla Orffa, Emile Dalcroze, Batti Strauss.

Na naszych cotygodniowych zajęciach wprowadzamy tańce integracyjne, tańce w kręgu i tworzymy akompaniament do wybranych utworów muzycznych. Odbywamy muzyczną podróż, słuchając zróżnicowanych gatunków muzycznych.

Język angielski

Nauka j. angielskiego w naszym przedszkolu realizowana jest w różnych formach.

Zajęcia w grupach

Dwa razy w tygodniu dzieci podczas półgodzinnych zajęć poznają podstawowe wyrażenia i słownictwo w formie zabaw ruchowych i piosenek.

Praca własna

Nauczyciel j. angielskiego obecny jest w każdej z grup w czasie pracy własnej raz w tygodniu. W kącikach językowych dzieci mogą wybierać materiał do nauki języka i pracować z nim samodzielnie lub przy wsparciu nauczyciela.

Zajęcia teatralne i zabawy po południu

Dwa razy w tygodniu dzieci w grupach wiekowych mają możliwość słuchania historyjek i odgrywania ról, inscenizacji piosenek i wierszyków w j. angielskim.

Czynności codzienne

Nauczyciel j. angielskiego obecny jest także w czasie codziennych czynności, takich jak posiłki, wychodzenie do ogrodu, ubieranie się. W tych wszystkich sytuacjach dzieci słyszą polecenia po angielsku, nazywają to, co jedzą na śniadanie, w co się bawią, w co ubierają, itd.

Zajęcia dodatkowe – płatne

Ceramika

Współpracujemy z zaprzyjaźnioną pracownią Arete.

Na zajęciach dzieci poznają różne techniki lepienia z gliny. Glina jako materiał czysty ekologicznie i prosty w obróbce posiada ogromne walory edukacyjne. Lepienie z gliny rozwija umiejętności manualne dziecka, uczy świadomego uczestnictwa w procesie twórczym i daje niezwykłą satysfakcję z poczucia tworzenia. Poprzez zajęcia dzieci poznają historię sztuki, zgłębiają warsztat i dyscyplinę, której wymaga praca z gliną, uczą się, jak oddać kształt, ruch, charakter, jak zachowywać proporcje. Równie istotnym aspektem zajęć jest nauka estetyki, rozumianej nie tylko jako staranność wykonania prac, lecz rozpatrywanej w kontekście otoczenia i przestrzeni zgodnie z zasadą: piękno jest w nas i wokół nas, jeśli tylko umiemy je dostrzec i wyodrębnić z chaosu. Do wykonywania swoich prac wykorzystują różnorodne narzędzia oraz materiały przyrodnicze. Gotowe prace wypalane są w pracowni ceramicznej, po czym dzieci zabierają swoje dzieła do domów. Głównym celem zajęć ceramicznych jest rozbudzenie wrażliwości artystycznej dzieci i stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania. Ponadto zajęcia kształtują zdolności manualne i umiejętność posługiwania się środkami plastycznymi.

Uczymy, instruujemy, pomagamy dzieciom ale to one, od początku do końca, tworzą przedmioty, które są tematem zajęć. Staramy się przy tym tak prowadzić zajęcia, aby dzieła dzieci były formą skończoną i estetyczną. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 h.

PROGRAM ZAJĘĆ Z CERAMIKI

Autorski program zajęć realizuje dwa główne założenia: chcemy opowiadać dzieciom o sztuce w formie dla nich zrozumiałej, pokazując dzieła wielkich mistrzów, mówiąc o uczuciach, intencjach, kanonach, obyczajach i historii. Chcemy, aby zainspirowane dziełami artystów tworzyły, korzystając z niezliczonych możliwości ekspresji, jakie daje glina – takie niby „zwykłe błotko”, jak mówią dzieci.

PRZYKŁADOWE TEMATY

 • Afrykańskie maski – obraz tego, co niewidzialne.
 • Wyprawa po skarb. Opowieść o sztuce prekolumbijskiej.
 • Esy floresy. Secesyjne oplatańce.
 • Maleńka historyjka o maleńkim krasnoludku i wielkich malarzach, którzy malują jak małe dzieci.
 • Barwne chwile jak motyle. Wiosna i lato w malarstwie od realizmu do surrealizmu.
 • Wenus z Willendorfu i Wenus z Milo. O tym, co piękne i co się komu podoba.
 • Weseli Anieli. O Aniołach w sztuce.
 • a także inne tematy związane z kalendarzem świąt.

Zajęcia umuzykalniające ? muzyczna ekspresja dziecka

Na zajęciach wprowadzamy dziecko w świat muzyki poprzez różne formy ekspresji muzycznej stosując zasadę nauczania poprzez aktywność własną, doświadczenie i przeżywanie muzyki.
Zajęcia rozwijają zainteresowanie dziecka muzyką poprzez ukazywanie w atrakcyjny sposób zjawisk muzycznych związanych z elementami muzyki.

Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne ćwiczenia i zabawy bazujące na:

 • metodzie E. J. Dalcroze’a,
 • koncepcji edukacji muzycznej C. Orffa,
 • teorii uczenia się muzyki wg E. E. Gordona,
 • aktywnym słuchaniu muzyki
 • elementach tańców polskich i zagranicznych.
 • Prowadzący: mgr Katarzyna Krzaklewska.

Szachy

Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację a przede wszystkim inicjuje sytuację wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Narzuca zestaw zasad i ma swoje granice. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach sportowych ale i w życiu. Wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, kształcą wytrwałość, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpływa na lepszy rozwój logicznego myślenia dzieci, a przez to ułatwia rozumienie treści matematycznych.

Multisensoryka

Zajęcia prowadzone są w grupach dobranych pod względem wiekowym/ lub rozwojowym i trwają zwykle do 60 min. Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania, smakowania i wąchania, nieskrępowanego poznawania świata wielozmysłowo . Udział w zajęciach pozwoli Twojemu dziecku rozwijać się maksymalnie w ramach jego możliwości.

Programowanie

Z bezpiecznymi dla dzieci zestawami ozobotów. Ozoboty to niewielkie roboty do nauki programowania dla dzieci do 5 roku życia. Poprzez dobrą zabawę, wspierają rozwój logicznego myślenia oraz umiejętności matematyczne. Uczą rozumieć świat nowych technologii.

Gimstyka Sensoryczna

Wspiera prawidłowy rozwój przetwarzania sensorycznego. Zajęcia są prowadzone w formie zabawy. Dzieci w trakcie zajęć będą: skakać, przeciskać się, turlać, pokonywać tory przeszkód, wykonywać ćwiczenia rotacyjne i równoważne. W zajęciach jest wykorzystany sprzęt do integracji sensorycznej, m.in.: piłki, wałki, dyski, worki do skakania, taśmy oporowe, szarfy, deski rotacyjne, deski równoważne, deskorolki
terapeutyczne, tunele, sprzęt obciążeniowy, ścieżki sensoryczne.